Lidice stały się jednym z symboli oporu przeciwko nazistom[317][318]. Heydrich pozostał jednocześnie szefem służb wywiadowczych i 2 lub 3 razy w tygodniu latał samolotem między Berlinem a Pragą[258][259]. Padla dokonce zmínka o rozvodu. k. Zamachowcy ukrywający się w prawosławnym soborze Świętych Cyryla i Metodego w Pradze zostali zdekonspirowani wskutek zdrady i zabici przez oddziały SS w dniu 18 czerwca. Jego postawa polityczna ukształtowała się pod wpływem propagandy o „wbiciu noża w plecy”. W pierwszych latach istnienia III Rzeszy, Gestapo i SD nie odgrywały znaczącej roli w antyżydowskiej polityce nazistów. Heydrich pojmował germanizację jako całkowite podporządkowanie podbitych narodów, wymazanie ich tożsamości narodowej, wcielenie do niemieckiego ludu (Volk) oraz zlikwidowanie „elementów” wrogich ideologii hitlerowskiej i osób „bezwartościowych” rasowo poprzez mordy i wysiedlenia[276]. Pierwszy lot bojowy, w charakterze strzelca pokładowego i radiotelegrafisty w jednostce KG 55, Heydrich odbył w czasie ataku na Polskę w dniu 12 września[344][343][345]. Il est décédé le 24 octobre 1943. W 1936 roku został kierownikiem policji bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy. Dekret Heydricha z 24 kwietnia 1940 roku głosił, że emigracja „ma się nasilać także w czasie wojny”[214]. Gaswagen, w których truto ludzi gazem, jednak nie wykorzystano tej opcji na dużą skalę[234]. Pozostawiła wspomnienia, które otrzymały tytuł Leben mit einem Kriegsverbrecher[341]. On a longtemps cru que Reinhard Heydrich avait été assassiné. Po wybuchu wojny w dniu 1 września 1939 roku, postępujące za Wehrmachtem oddziały SS dokonywały aktów terroru na nieznaną dotąd skalę[167]. Brak reakcji krajów zachodnich na zajęcie Austrii i remilitaryzację Nadrenii zachęcił Hitlera do kontynuowania ekspansjonistycznej polityki[154]. W Dachau niedaleko Monachium otwarto ośrodek penitencjarny (później przekształcony w obóz koncentracyjny), przeznaczony dla osób o wrogich wobec nazistów poglądach politycznych, mający służyć rozbijaniu wrogich partii politycznych i zastraszaniu ich działaczy[86][87]. W odwetowej fali terroru zginęły tysiące Czechów[316]. Heydrich" on Pinterest. Sprawa jednak ucichła wobec Anschlussu Austrii[136]. Oznaczało to, że wszyscy europejscy Żydzi mieli zostać objęci „ostatecznym rozwiązaniem”, którego ostateczny kształt nie był jeszcze znany[214][215]. Był on jednym z najlepszych narodowych socjalistów, jednym z najpotężniejszych obrońców idei Rzeszy Niemieckiej i jednym z największych przeciwników wszystkich wrogów tej Rzeszy. Na krążowniku „Berlin” zetknął się i nawiązał bliższą znajomość z Wilhelmem Canarisem, który lubił przysłuchiwać się jego grze na skrzypcach; Heydrich był regularnie zapraszany do domu Canarisa, gdy jego żona urządzała w domu koncerty kwartetu smyczkowego. Lina Heydrich diede alla luce due figli, Klaus (nato il 17 giugno 1933) e Heider (nato il 23 dicembre 1934). Ich zadaniem w zamyśle szefa wywiadu miało być ukończenie szkół teologicznych w charakterze zwykłych seminarzystów, objęcie stanowisk duchownych, a następnie dokonanie w nich rozłamu od wewnątrz[378]. byłych członków rządu Schuschnigga, komunistów, emigrantów niemieckich oraz czołowych działaczy Heimwehry[143]. Cieszymy się, że Ty też masz łeb pełen filmów i chcesz podzielić się swoją wiedzą z innymi.Niniejsza strona została utworzona dzięki takim jak Ty! Klaus Heydrich est né(e) le 17 juin 1933, fils de Reinhard Tristan Eugen Heydrich et Lina Mathilde von Osten. (There were later rumours, it seems, of another daughter by his mistress.) Od stycznia 1935 roku był szefem Głównego Urzędu SD i stał się zastępcą Himmlera. Find a Grave, database and images (https://www.findagrave.com: accessed ), memorial page for Reinhard Klaus Heydrich (17 Jun 1933–24 Oct 1943), Find a Grave Memorial no. Początkowo aresztowano głównie komunistów i socjaldemokratów, później duchownych katolickich, a następnie Żydów, choć tylko działaczy politycznych[84][85]. Wedle świadectwa Hoffmanna, Heydricha „dręczyły wątpliwości” co do tej kwestii[391]. 1 października 1926 roku otrzymał awans na podporucznika marynarki wojennej i w pierwszym kwartale tegoż roku wziął udział w kursie oficerów łączności w obsłudze radia i telegrafii bezprzewodowej[25][26]. August 1985 ebenda) war die Ehefrau des späteren Obergruppenführers, Leiters des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) und Stellvertretenden Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, Reinhard Heydrich. Pełen tekst telegramu Heydricha z 29 czerwca 1941: „W nawiązaniu do moich wywodów na spotkaniu z 17 czerwca w Berlinie przypominam: 1. Heydrich nakazał zamordowanie niemieckiego polityka katolickiego Ericha Klausenera i upozorowanie jego samobójstwa z powodu jego wystąpień antynazistowskich[105][106]. O více než rok později si pro ni osud přichystal další ránu. Gerwarth, s. 350. W miejscu zamachu ustawiono popiersie, przy którym do 1945 roku stała warta honorowa SS[296]. Władze SS odmówiły duchowieństwu katolickiemu udziału w uroczystościach i odprawienia mszy żałobnej za Heydricha, który był ochrzczony w Kościele rzymskokatolickim[302]. October 1943 in traffic accident) Heider Heydrich (born 23. W wyniku akcji SS i SD uniezależniły się od SA[107][108]. Heider Heydrich miał osiem lat, gdy spokój wiosennego popołudnia 1942 r. zniszczyła wiadomość o zamachu na jego ojca. W 1925 roku zajął pierwsze miejsce na 100 metrów stylem klasycznym w zawodach organizowanych przez klub SV Flensburg[351]. Nie jest jasne, do jakiego stopnia Heydrich przyczynił się do podjęcia przez Hitlera decyzji o fizycznej likwidacji przywódców SA, bowiem większość dokumentów zniszczono niedługo po spisku, wiadomo jednak, że odegrał kluczową rolę w organizacji zbrodni[100][101]. Reinhard Heydrich. Passus ten zniknął z drugiego wydania leksykonu po proteście Brunona Heydricha[27][15]. W miarę wzmagania się prześladowań wobec Żydów, Gestapo i SD coraz mocniej występowało przeciwko asymilacji Żydów i coraz silniej popierało ich emigrację[192]. Był najwyższym rangą niemieckim funkcjonariuszem zabitym w zamachu podczas II wojny światowej[1]. Izolował się szczególnie w czasie służby w marynarce wojennej, gdyż nie pił, nie palił, jego zamiłowanie do gry na skrzypcach spotykało się z drwinami kolegów, rozpowszechniła się plotka o jego żydowskim pochodzeniu, a nadto miał dosyć wysoki głos, toteż koledzy z roku nie traktowali go poważnie[360]. Heydrich odmawiał ochrony, gdyż byłoby to uszczerbkiem dla „niemieckiego prestiżu” i wywołałoby wrażenie, że boi się Czechów[288]. Address 3. Reinhard Heydrich (1904-1942) - generał policji niemieckiej, jeden z najwyższych hitlerowskich dygnitarzy, kierownik aparatu terroru w III Rzeszy, oficer SS i SD.. Urodził się 7 marca 1904 roku w Halle. Heydrich był zwolennikiem zaostrzenia kursu polityki hitlerowskiej wobec Czech. This placed a serious strain on their marriage that nearly resulted in divorce. W latach 1965–69 była zamężna z fińskim dyrektorem teatru i malarzem Mauno Manninenem[338]. Następnie odbył 3-miesięczne szkolenie na pokładzie żaglowca „Niobe”, a potem służył na krążowniku „Berlin” w okresie lipiec 1923 – marzec 1924[17][23]. Klaus, potrącony przez ciężarówkę, zginął tragicznie 24 października 1943 roku i został pochowany na terenie pałacu Panenské Břežany. Zamachowcy ukryli się w soborze Świętych Cyryla i Metodego, katedrze Kościoła Prawosławnego Czechosłowacji[311]. Na karę śmierci skazano proboszcza Petrka, zwierzchnika Kościoła Prawosławnego Czechosłowacji – biskupa Czech, Moraw i Śląska Gorazda i dwóch innych duchownych[314]. Przeciwnie, należy je wywoływać, nie pozostawiając śladu; jeśli to potrzebne – intensyfikować oraz kierować na odpowiednie tory w taki jednak sposób, żeby miejscowe »koła samoobrony« nie mogły później powoływać się na rozporządzenia lub udzielone polityczne obietnice”. Pozostał jednocześnie szefem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA). Dążył także do nasilenia germanizacji narodu czeskiego. 27 maja 1942 roku Heydrich został ciężko ranny w zamachu bombowym dokonanym w Pradze przez czeskich "cichociemnych" Jozefa Gabčíka i Jana Kubiša, kiedy jechał samochodem do swojego biura. Gabčik był uzbrojony w pistolet maszynowy Sten Mk II FF 209, a Kubiš w dwie bardzo czułe bomby[289]. Powierzenie Heydrichowi rządów nad Protektoratem było wyrazem zaostrzenia polityki antyżydowskiej Hitlera, który postanowił, aby Berlin, Wiedeń i Praga były pierwszymi miastami III Rzeszy, w których nie ma Żydów[257]. 1 grudnia 1931 roku otrzymał awans na Hauptsturmführera SS[63]. Od czerwca 1931 roku był członkiem SS partii nazistowskiej NSDAP. Wskutek skargi ojca innej dziewczyny, z którą wcześniej był związany, Heydrich trafił przed sąd honorowy, któremu przewodniczył admirał Gottfried Hansen[33][34]. Od 1935 roku Heydrich szkolił się w lotnictwie sportowym i uczestniczył w pokazach akrobacyjnych[343]. Il se serait retiré de la vie politique et policière suite à une opération manquée : Viele Farben ("Beaucoup de couleurs"). W lipcu 1939 roku zastąpiono Centralę ds. Miało to być zrobione tak, aby nie pozostał żaden ślad wskazujący na SS. Pomimo braku sukcesów bojowych, został uhonorowany Żelaznym Krzyżem II klasy (1940) i I klasy (1941) i srebrną frontową odznaką lotniczą[346]. In the book, Peter Heydrich describes how, as a youth, he enjoyed the fame of being a "crown prince," the nephew of Reinhard Heydrich. 22 kwietnia 1934 roku Heydrich został mianowany kierownikiem Gestapo. Zamachowcy zostali zdradzeni przez jednego ze swoich towarzyszy, Karela Čurdę, który otrzymał za ujawnienie informacji na ich temat 5 milionów marek[311][312][f]. Heydrich został ochrzczony 6 października 1904 roku w obrządku rzymskokatolickim; do Kościoła katolickiego należała jego matka, ojciec był ewangelikiem[8][b]. Jest uważany za jednego z głównych organizatorów Holocaustu. Wzięli w niej udział nazistowscy oficjele odpowiedzialni za „sprawy żydowskie”, szefowie departamentów i policji, wysocy oficerowie SS, w sumie 14 osób[238][243]. SD trapiły jednak nieustanne braki budżetowe[76]. Celem nowego organu było nie tylko ściganie przestępców pospolitych, lecz także tropienie wewnętrznych wrogów politycznych i rasowych[137]. Reinhard Heydrich dør syv dage senere af blodforgiftning. He was a key organiser of the Holocaust, the head of … 31 lipca tegoż roku Göring – podpisując dokument napisany przypuszczalnie przez Eichmanna i którego zamysł powstał w RSHA – udzielił Heydrichowi pisemnego upoważnienia do opracowania „pełnego rozwiązania kwestii żydowskiej w niemieckiej strefie wpływów w Europie” i 15 października ruszyły masowe deportacje z terenu Rzeszy[225][226][227][228]. Dederichs, s. 122–123. Reinhard Tristan Eugen Heydrich (* 7.März 1904 in Halle an der Saale, damals Deutsches Reich; † 4. Przygotowany przez SD plan zakładał „wymazanie narodu polskiego z mapy”[172]. Lookup Any Name - Try Today! Popierał powstanie państwa żydowskiego i wolał syjonistów od zwolenników asymilacji, co wyraził przykładowo w książce Wandlungen unseres Kampfes[194][195]. 1 lipca 1937 roku Heydrich formalnie rozdzielił częściowo pokrywające się zakresy obowiązków SD i Policji Bezpieczeństwa; SD miała zajmować się istotnymi kwestiami bezpieczeństwa państwa, natomiast Gestapo miało działać jako jej organ wykonawczy i ścigać przestępstwa polityczne[129]. A close ally of Himmler, Heydrich helped to secure the dominance of the SS within Nazi Germany and was made the head of the Gestapo, the secret police. hrabia Felix von Luckner czy burmistrz miasta[6][7]. 27 września 1939 roku został kierownikiem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, instytucji będącej połączeniem Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Lina Heydrich gave birth to two sons, Klaus, born 17-06-1933, and Heider, born 13-12-1934. Esesmani mordowali komunistów i członków partii wszystkich szczebli[181]. C'est avec fierté que notre journal peut faire cette révélation fracassante : Reinhard Heydrich serait toujours vivant et habiterait sur une petite île, au milieu de la Mer Noire. Funkcjonariusze mieli rozkaz mordowania arystokratów, księży, ludzi nauki, wyższych urzędników i oficerów oraz nacjonalistów[169][170]. Podczas toczących się w latach 1945–1949 procesów norymberskich nie wydano żadnego pośmiertnego wyroku na Heydricha[325]. 31 lipca 1941 roku Göring upoważnił Heydricha do opracowania „pełnego rozwiązania kwestii żydowskiej w niemieckiej strefie wpływów w Europie”. Heydrich otrzymał od Hitlera polecenie zwiększenia germanizacji Czechów oraz zachowania fasadowej autonomii państwowej[273]. Reinhard Heydrich urodził się 7 marca 1904 roku przy Marienstraße 21 w Halle nad Soławą[2][3]. Ta akcja wstrząsnęła całą III Rzeszą, https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reinhard_Heydrich&oldid=61360265, Funkcjonariusze Reichssicherheitshauptamt, Niemieccy zbrodniarze wojenni w okresie II wojny światowej, licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność, 1 kwietnia 1922 – Fähnrich zur See (chorąży marynarki), 1 kwietnia 1924 – Oberfähnrich zur See (starszy chorąży marynarki), 1 lipca 1926 – Leutnant zur See (podporucznik marynarki), 1 lipca 1928 – Oberleutnant zur See (porucznik marynarki), 10 sierpnia 1931 – Sturmführer SS (porucznik), 1 grudnia 1931 – Hauptsturmführer SS (kapitan), 25 grudnia 1931 – Sturmbannführer SS (major), 29 lipca 1932 – Standartenführer SS (pułkownik), 21 marca 1933 – Oberführer SS (brygadier), 9 listopada 1933 – Brigadeführer SS (generał brygady), 30 czerwca 1934 – Gruppenführer SS (generał dywizji), 27 września 1941 – Obergruppenführer SS (generał broni). 20 stycznia 1942 roku odbyła się organizowana i kierowana przez Heydricha konferencja w Wannsee, na której ustalono „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”[238][239][75][240]. Wkrótce, zaledwie tydzień po ostatnim awansie, został awansowany przez Himmlera na Sturmbannführera[65][67]. Foto: ČTK . Nigdy nie zmieniła poglądów, nie wyraziła żalu lub skruchy; w 1973 roku gościła w swoim domu włoskiego neofaszystę Michela Sakkarę[338][337]. Heydrich zorganizował także konferencję w Wannsee i kierował jej przebiegiem. 27 maja 1942 roku Heydrich został ciężko ranny w zamachu bombowym dokonanym w Pradze przez czeskich "cichociemnych" Jozefa Gabčíka i Jana Kubiša, kiedy jechał samochodem do swojego biura. zobacz elementy, które możesz współtworzyć! Reinhard Heydrich, Nazi German official who was Heinrich Himmler’s chief lieutenant in the Schutzstaffel, the paramilitary corps commonly known as the SS. Deschner uważa, że decyzja fizycznej likwidacji Żydów w Europie zapadła w listopadzie 1941 roku[230]. 30 czerwca 1934 roku Heydrich został mianowany Gruppenführerem[109][110]. 20 stycznia 1942 roku był organizatorem konferencji w Wannsee, której celem było omówienie realizacji decyzji Hitlera dotyczącej wymordowania Żydów. W dniu 24 stycznia 1941 roku Heydrich przedstawił swoją propozycję Göringowi (jej dokładna treść nie jest znana)[222]. Nazwa wsi stała się wówczas symbolem walki przeciwko nazistom. Reinhard Tristan Eugen Heydrich (* 7.März 1904 in Halle an der Saale, damals Deutsches Reich; † 4. Do końca listopada wykonano 404 wyroki śmierci (głównie na członkach czeskiego ruchu oporu), a zatrzymano dalszych 6 tysięcy osób[282]. Lina Heydrich gave birth to two sons, Klaus (born 17 June 1933) and Heider (born 23 December 1934). Podczas wojny Heydrich kazał ocalić polskich szermierzy, olimpijczyków z 1936 roku, m.in. December 1934) Silke Heydrich ( born 9. Dec 19, 2018 - Explore Pat Oldcrofty TommysGirl's board "Reinhard. Wówczas, pozbawiony perspektyw i w trudnej sytuacji materialnej potęgowanej problemami finansowymi rodziny, wstąpił do NSDAP i do SS. 18 października 1936 roku Heydrich wystąpił z Kościoła katolickiego[334][377]. 27 września 1939 roku, po złączeniu Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, utworzono Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, na którego czele stanął Heydrich[137]. Ostateczne rozwiązanie miało objąć około 11 milionów Żydów[215][245]. See more ideas about wwii, world war ii, world war. Heydrich zapragnął zostać prezesem Międzynarodowego Związku Szermierczego[355]. W jej trakcie Heydrich przypuszczalnie wydał ustny rozkaz mordowania Żydów bez względu na wiek, płeć i poglądy polityczne. Po zajęciu Halle przez komunistycznych powstańców wiosną 1919 roku, gdy już słabły walki, Heydrich zaciągnął się do Freikorpsu, choć formalnie rzecz biorąc był na to za młody[13][15]. According to the developers, canonically, Adolf Hitler appoints Reinhard Heydrich as his successor because of Heydrich's brutality, and his survival of several assassination attempts. Tę stronę ostatnio edytowano 15 lis 2020, 16:28. AKA Reinhard Tristan Eugen Heydrich. W przygotowaniach do zamachu brało udział brytyjskie Kierownictwo Akcji Specjalnych[295]. Dokonanie zamachu było tym łatwiejsze, że Heydrich poruszał się po Pradze bez ochrony, w otwartym samochodzie[296]. Heydrich miał dwoje rodzeństwa: starszą o trzy lata siostrę Marię oraz młodszego o rok brata Siegfrieda Heinza[8][a]. Bruno Heydrich jako muzyk i śpiewak operowy zdobył za życia ogólnokrajową renomę oraz rozgłos; był jedną z największych osobistości w Halle, a jego dom był odwiedzany przez liczne znakomite osoby, jak np. Zakres kształcenia ludności czeskiej miał zostać ograniczony do prostej arytmetyki, podpisywania się imieniem i nazwiskiem oraz wpojenia absolutnego posłuszeństwa wobec Niemców[281]. Powstała lista osób do aresztowania obejmująca niemieckich emigrantów, czeskich komunistów i socjaldemokratów, Żydów, księży oraz członków „Czarnego Frontu”[154]. Jedną z konsekwencji nocy kryształowej było rozszerzenie władzy kierowanego przez Heydricha aparatu policyjnego[153]. Pełnił m.in. 22 lipca 1941 roku sowiecka artyleria ostrzelała jego samolot i Heydrich musiał awaryjnie lądować po radzieckiej stronie frontu (lub, jak pisze Rajlich, „na pasie pomiędzy liniami wojsk”), został jednak uratowany przez patrol piechoty[350][226][346]. 1939), Marte (ur. Na konferencji zapadły decyzje dotyczące ostatecznego wymordowania narodu żydowskiego[246]. Podobne zadania oddziały SS wykonywały podczas Operacji Barbarossa. 19 listopada 1941 roku w kaplicy św. Jedną z przypuszczalnych przyczyn zorganizowania zamachu był nikły sprzeciw czeskiego ruchu oporu wobec okupacji hitlerowskiej i tym samym niska pozycja polityczna Czechosłowacji w obozie aliantów[297][298]. W kwietniu z powodów wizerunkowych Heydrich nakazał prowadzenie „cichego terroru” w formie nocnych aresztowań i ograniczenia wolności prasy[147]. Pod koniec 1940 roku Hitler nakazał Heydrichowi pracę nad pierwszym szkicem projektu „ostatecznego rozwiązania”, które miało być zrealizowane po zakończeniu wojny. Projekt ten – będący kolejnym przejawem radykalizacji stanowiska nazistów wobec Żydów – został zarzucony ze względu na brak traktatu pokojowego z Wielką Brytanią i brak możliwości zabezpieczenia szlaków morskich prowadzących z Europy na Ocean Indyjski[221]. Byla fanatickou nacistkou a vzhlížela k němu s obdivem. Zarówno Gabčik (z zawodu ślusarz), jak i Kubiš (z zawodu zdun) zostali przeszkoleni na spadochroniarzy w Anglii[289]. Heydrich, jako szef Gestapo, gromadził materiały obciążające kierownictwo SA[98]. Heinrich Himmler, będąc pod wrażeniem jego osoby i zdolności, powierzył mu zadanie organizowania wewnątrzpartyjnej służby wywiadowczej, która z biegiem czasu przekształciła się w Sicherheitsdienst, czyli Służbę Bezpieczeństwa. W ciągu całego trwania III Rzeszy niemiecka policja działała w warunkach permanentnego stanu wyjątkowego[121]. W celu podniesienia wydajności pracy, w październiku 1941 roku Heydrich nakazał zwiększenie dziennych przydziałów żywnościowych dla czeskich robotników[271]. Do końca grudnia 1931 roku udało mu się umieścić około 50 oficerów łącznikowych w oddziałach SS na terenie Niemiec[64]. Wśród funkcjonariuszy władz nazistowskich istniała zmowa, aby całą winą obciążać zmarłych, w szczególności Heydricha[325]. Na wyspę planowano zesłać 4 miliony Żydów w ciągu 5 lat[217]. Zdaniem brytyjskiego historyka Padfielda można go uważać za cezurę wyznaczającą granicę między żywiołowymi pogromami a systematycznym ludobójstwem[232]. W związku z nominacją przeniósł się do Berlina[92][93]. Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), soborze Świętych Cyryla i Metodego w Pradze, Niemieckiego Narodowego Związku Ochrony i Obrony, Projekt osiedlenia Żydów europejskich na Madagaskarze, Zamach na kata Hitlera. Dzięki temu Heydrich, który rozkazy przyjmował poprzez Göringa lub Himmlera, uzyskał bliższy, bezpośredni dostęp do Führera III Rzeszy i stał się najpotężniejszą osobą w Czechach i Morawach[255][256]. W czerwcu 1940 roku Heydrich pisał w liście do Göringa, że „problem” żydowski na terenach okupowanych przez nazistów, zamieszkiwanych przez około 3 i ¼ miliona Żydów, nie może być rozwiązany przez emigrację[217]. Jego zadaniem było wyeliminowanie opozycji i innych osób mogących być zagrożeniem dla władzy nazistów; aresztowano 21 tysięcy osób, m.in. W 1938 roku Heydrich zaczął przygotowywać plany operacyjne dla Służby Bezpieczeństwa i Sipo mające na celu „zabezpieczanie aspektów życia politycznego”[154]. Dotyczyły one głównie polskich nauczycieli, naukowców, wojskowych i członków organizacji nacjonalistycznych; łączna liczba ofiar, wedle ocen SS, wynosiła około 20 tysięcy Polaków[176]. Po podbiciu Belgii przez III Rzeszę dotychczasowy prezes organizacji Paul Anspach został aresztowany za rzekomy udział w zbrodni wojennej; zwolniono go kilka miesięcy później[355]. żona Lina von Osten (od 26.12.1931 do jego śmierci), 4 dzieci: Klaus (ur. Look Up Any Name. While the Czech government was looking for ways to free their country, it was falling into the hands of one of the most monstrous figures of the Nazi regime – Reinhard Heydrich. Popełnił samobójstwo w nocy z 18 na 19 listopada 1944 roku, być może z powodu poznania prawdy o Zagładzie Żydów. Kierownictwo nad ową instytucją objął Heydrich z nominacji Göringa[205]. Heydrich, zlý bůh smrti. Lina Heydrich. Emigracji Żydowskiej (taka jak wcześniej powstała w Austrii), której rolą będzie pośredniczenie między urzędami zajmującymi się usuwaniem Żydów z Niemiec[205][206]. Wprowadził także bismarckowski system ubezpieczeń społecznych dla pracowników[272]. poprzez niszczenie fotografii egzekucji i masowych grobów lub wymordowanie tysiąca więźniów obozów koncentracyjnych zajmujących się wykopywaniem zwłok[187]. Ze względu na swoje zamiłowanie do szermierki Heydrich okazywał litość szermierzom z pokonanych przez Niemcy krajów[238]. Wzorując się na wydziale kontrwywiadu armii niemieckiej, przystąpił do tworzenia służby wywiadowczej SS, która później przyjęła nazwę Służby Bezpieczeństwa[58][56]. Władze III Rzeszy wymusiły na czeskim rządzie w Protektoracie, aby potępiły zamach i zorganizowały liczne wiece poparcia dla okupacji nazistów[296]. Podkreślał, że był przeciwny nie samej duchowości, lecz Kościołowi jako „instytucji politycznej”, a za takową go uznawał, gdyż Kościół sprzeciwił się nazistowskiej Ustawie o zapobieganiu narodzinom potomstwa obciążonego chorobami dziedzicznymi z lipca 1933 roku oraz innym rasistowskim koncepcjom nazistów[376]. Lina i Reinhardt Heydrich/CC BY-SA 3.0de. W sierpniu 1941 roku zajął piąte miejsce w mistrzostwach Niemiec w szermierce sportowej[352][g]. Możliwość emigracji z terenów kontrolowanych przez nazistów została wstrzymana ze skutkiem natychmiastowym w dniu 23 października 1941 roku na rozkaz Himmlera działającego w porozumieniu z Heydrichem. 19 października 1948 roku wydział XIII Specjalnego Sądu Ludowego w Pradze wydał na Linę Heydrich, pod nieobecność oskarżonej, wyrok dożywotnego więzienia za znęcanie się nad więźniami, których kazała sprowadzić do pałacu w Panenskich Břežanach z obozu koncentracyjnego w Auschwitz[334]. Przed wyborami komunalnymi z 27 września w Hamburgu, w których naziści zwiększyli swoje przedstawicielstwo w radzie miasta z 3 do 43 radnych, Heydrich brał udział w walkach ulicznych z działaczami Komunistycznej Partii Niemiec[49][56]. Do jego ulubionych dyscyplin należała szermierka, którą trenował od młodych lat[23]. Wówczas, za radą swej matki chrzestnej, baronowej von Eberstein, i przy pomocy jej syna Karla von Ebersteina, który wtedy był SA-Standartenführerem, Heydrich postanowił szukać zatrudnienia w partii nazistowskiej[41]. Około 3 tysięcy osób wysłano do obozów koncentracyjnych, z czego wojnę przeżyło kilka procent[283]. By the late 1930s, the duties of Reinhard Heydrich led him to work long hours and often be away from home. z Karlem Du Moulin Eckartem, który kierował służbami wywiadowczymi SA[73][74][75]. Klaus Heydrich was born on June 17 1933, to Reinhard Heydrich and Lina Heydrich.